Wieczory na Harendzie

221. Wieczór na Harendzie: W świecie dramatów Kazimierza Przerwy-Tetmajera

25 listopada w Muzeum Jana Kasprowicza na  Harendzie w Zakopanem miał miejsce 221 Wieczór na Harendzie. W interesującym spotkaniu pod tytułem „W świecie dramatów Kazimierza Przerwy-Tetmajera” wystąpiły: prof. Maria J. Olszewska oraz dr Agnieszka Skórzewska-Skowron.  Spotkanie prowadził  dr Karol Samsel.

Wieczór był poświęcony pierwszemu wydaniu krytycznemu wszystkich dzieł dramatycznych Kazimierza-Przerwy Tetmajera. W przypadku kilku tekstów jest to drugie ich wydanie po ponad stu latach. Publikacja składa się z dwóch tomów, ich redakcji podjęli się  goście Harendy: prof. Maria J. Olszewska oraz dr Agnieszka Skórzewska-Skowron, całość została wydana pod patronatem Fundacji im. Profesora Artura Hutnikiewicza. W rozmowie nawiązano również do innych utworów poety oraz do sylwetki twórczej jego przyrodniego brata, Włodzimierza Tetmajera.  

Był to ostatni „wieczór” w tym roku, kończący cykl  wydarzeń literackich upamiętniających 100-lecie zamieszkania na Harendzie Jana  i Marii Kasprowiczów.  W tym roku gośćmi Harendy byli: Bianka Rolando, Adam Wiedemann, Natalia Malek, Justyna Bargielska, Magdalena Jaworska, Daniel Pigoński, Jarosław Mikołajewski,  Małgorzata Ślarzyńska, Maria Olszewska ,Agnieszka Skórzewska-Skowron, Karol Samsel.  

Organizatorzy dziękują Karolowi Jaworskiemu pomysłodawcy i koordynatorowi wszystkich wydarzeń oraz Jarkowi Jastrzębskiemu prowadzącemu transmisje on-line wydarzeń, jakie miały miejsce w Muzeum Jana Kasprowicza.     

„Wieczory” było współfinansowane przez Gminę Miasto Zakopane.

Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza .
Współorganizator: Pracownia Historii Dramatu 1864–1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Informacje o wydarzeniach w Muzeum Jana Kasprowicza są zamieszczane na stronie: www.harenda.com.pl, oraz na www.watra.pl i na FB

Zapraszamy do obejrzenia transmisji z ostatniego spotkania:  online: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057162112349&locale=pl_PLKultura Podhala – Życie kulturalne Podhala, Spisza, Orawy i Pienin

 Goście 221 Wieczoru na Harendzie:

MARIA JOLANTA OLSZEWSKA – z wykształcenia historyk i historyk literatury, profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Literatury Polskiej, w Zakładzie Literatury i Kultury II połowy XIX wieku. Kierownik Pracowni Historii dramatu 1864–1939 w latach 2015–2019; obecnie jego zastępca. Członek Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego i Towarzystwa Naukowego KUL. Do jej głównych zainteresowań naukowo-badawczych należą: dzieje dramatu i teatru w II połowie XIX i I połowie XX wieku; historia i antropologia literatury, genologia, szczególnie pogranicze literatury i gatunków użytkowych – historia świadomości polityczno-społecznej społeczeństwa polskiego i jej odzwierciedlenie w literaturze II połowy XIX wieku; analiza wybranych, często zapomnianych dziś utworów literatury polskiej XIX i XX wieku. Autorka takich prac, jak: „Tragedia chłopska Od W. L. Anczyca do K. H. Rostworowskiego. Tematyka – kompozycja – idee” (2001); „Człowiek w świecie Wielkiej Wojny” (2004); „W poszukiwaniu sensu. Szkice o literaturze polskiej XIX i XX wieku” (2005); „Heroizm ludzkiego istnienia. W kręgu wybranych zagadnień etycznych w literaturze polskiej II połowy XIX i I połowy XX wieku. Szkice” (2007), „W kręgu meteorologii i astronomii Słownictwo pism Stefana Żeromskiego”, t. 10 (2007); „Drogi nadziei. Polska proza historyczna z lat 1876–1939 wobec kryzysu kultury” (2009); „Stefan Żeromski. Spotkania” (2015); „Spór o przyszłość literatury polskiej, czyli polemiki ze Stefanem Żeromskim po jego odczycie «Literatura a życie polskie»” (2019). Współwydawca dramatów zebranych Kazimierz Przerwa-Tetmajer „Dramaty”, t. 1 i 2 (2019). Redaktorka i współredaktorka tomów artykułów zbiorowych. Autorka licznych artykułów naukowych.

AGNIESZKA SKÓRZEWSKA-SKOWRON – historyk literatury polskiej i teolog dogmatyczny. Sekretarz Pracowni Historii Dramatu 1864–1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Autorka licznych artykułów dotyczących literatury przełomu XIX i XX wieku oraz artykułów teologiczno-teatrologicznych, współredaktorka wydania krytycznego „Dramatów zebranych” Kazimierza Przerwy-Tetmajera oraz dwóch tomów monograficznych dotyczących dramatu. Popularyzatorka klasyki literatury polskiej (www.wiankislow.pl).

KAROL SAMSEL – poeta, prozaik, krytyk literacki, doktor habilitowany nauk humanistycznych, doktor filozofii. Zastępca dyrektora w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej UW, adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu i kierownik Pracowni Historii Dramatu 1864–1939 Wydziału Polonistyki UW, członek Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. Współredaktor  Pism wybranych” Cypriana Norwida (2021). Wydał tomy: „Norwid – Conrad. Epika w perspektywie modernizmu” (2015); „Inwalida intencji. Studia o Norwidzie” (2017) oraz (razem z Wiesławem Rzońcą) „Norwid Gomulickich” (2021), „Norwid. Formy odczytywania” (2022) Współredagował tomy studiów: „Uniwersalność komizmu. Aleksander Fredro w dwieście dwudziestą rocznicę urodzin” (2015), „Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego wobec romantyzmu” (2018), „Dramaty Cypriana Norwida. Teksty – konteksty – interteksty” (2019), „Dramat słowiański: próba zbliżenia, przekroje, (re)konstrukcje i (re)lektury” (2021) oraz „«Atrium spraw»… Antologia tekstów o teatrze i dramacie Cypriana Norwida” (2023). Swoje artykuły drukował m.in. w „Studiach Norwidianach”, „Pracach Filologicznych. Literaturoznawstwo”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Tekstualiach” oraz „Yearbook of Conrad Studies (Poland)”. Autor tomów wierszy („Z domami ludzi”, 2017, „Fitzclarence”, 2022), poematu „Autodafe” oraz powieści „Niemożliwość Piety”.

rozwińzwiń

221. Wieczor na Harendzie: W świecie dramatów Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zaprasza na  221. Wieczór na Harendzie:
W świecie dramatów Kazimierza Przerwy-Tetmajera
Wystąpią: prof. Maria J. Olszewska oraz dr Agnieszka Skórzewska-Skowron.  Prowadzenie: Karol Samsel.

Termin: 25.11.2023, godz. 18.00
Miejsce: Muzeum Jana Kasprowicza, oś. Harenda 12a, 34-500 Zakopane
Wstęp wolny.

Wydarzenie współfinansowane przez Gminę Miasto Zakopane
Współorganizator: Pracownia Historii Dramatu 1864–1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Spotkanie będzie dotyczyć pierwszego wydania krytycznego wszystkich dzieł dramatycznych Kazimierza-Przerwy Tetmajera. W przypadku kilku tekstów jest to drugie ich wydanie po ponad stu latach. Publikacja składa się z dwóch tomów, ich redakcji podjęli się nasi goście: prof. Maria J. Olszewska oraz dr Agnieszka Skórzewska-Skowron, całość została wydana pod patronatem Fundacji im. Profesora Artura Hutnikiewicza. W rozmowie nawiążemy również do innych utworów poety oraz do sylwetki twórczej jego przyrodniego brata, Włodzimierza Tetmajera. Prowadzenie: Karol Samsel.

Transmisja online: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057162112349&locale=pl_PL; Kultura Podhala – Życie kulturalne Podhala, Spisza, Orawy i Pienin

 

MARIA JOLANTA OLSZEWSKA – z wykształcenia historyk i historyk literatury, profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Literatury Polskiej, w Zakładzie Literatury i Kultury II połowy XIX wieku. Kierownik Pracowni Historii dramatu 1864–1939 w latach 2015–2019; obecnie jego zastępca. Członek Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego i Towarzystwa Naukowego KUL. Do jej głównych zainteresowań naukowo-badawczych należą: dzieje dramatu i teatru w II połowie XIX i I połowie XX wieku; historia i antropologia literatury, genologia, szczególnie pogranicze literatury i gatunków użytkowych – historia świadomości polityczno-społecznej społeczeństwa polskiego i jej odzwierciedlenie w literaturze II połowy XIX wieku; analiza wybranych, często zapomnianych dziś utworów literatury polskiej XIX i XX wieku. Autorka takich prac, jak: „Tragedia chłopska Od W. L. Anczyca do K. H. Rostworowskiego. Tematyka – kompozycja – idee” (2001); „Człowiek w świecie Wielkiej Wojny” (2004); „W poszukiwaniu sensu. Szkice o literaturze polskiej XIX i XX wieku” (2005); „Heroizm ludzkiego istnienia. W kręgu wybranych zagadnień etycznych w literaturze polskiej II połowy XIX i I połowy XX wieku. Szkice” (2007), „W kręgu meteorologii i astronomii Słownictwo pism Stefana Żeromskiego”, t. 10 (2007); „Drogi nadziei. Polska proza historyczna z lat 1876–1939 wobec kryzysu kultury” (2009); „Stefan Żeromski. Spotkania” (2015); „Spór o przyszłość literatury polskiej, czyli polemiki ze Stefanem Żeromskim po jego odczycie «Literatura a życie polskie»” (2019). Współwydawca dramatów zebranych Kazimierz Przerwa-Tetmajer „Dramaty”, t. 1 i 2 (2019). Redaktorka i współredaktorka tomów artykułów zbiorowych. Autorka licznych artykułów naukowych.

 

AGNIESZKA SKÓRZEWSKA-SKOWRON – historyk literatury polskiej i teolog dogmatyczny. Sekretarz Pracowni Historii Dramatu 1864–1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Autorka licznych artykułów dotyczących literatury przełomu XIX i XX wieku oraz artykułów teologiczno-teatrologicznych, współredaktorka wydania krytycznego „Dramatów zebranych” Kazimierza Przerwy-Tetmajera oraz dwóch tomów monograficznych dotyczących dramatu. Popularyzatorka klasyki literatury polskiej (www.wiankislow.pl).

 

KAROL SAMSEL – poeta, prozaik, krytyk literacki, doktor habilitowany nauk humanistycznych, doktor filozofii. Zastępca dyrektora w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej UW, adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu i kierownik Pracowni Historii Dramatu 1864–1939 Wydziału Polonistyki UW, członek Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. Współredaktor  Pism wybranych” Cypriana Norwida (2021). Wydał tomy: „Norwid – Conrad. Epika w perspektywie modernizmu” (2015); „Inwalida intencji. Studia o Norwidzie” (2017) oraz (razem z Wiesławem Rzońcą) „Norwid Gomulickich” (2021), „Norwid. Formy odczytywania” (2022) Współredagował tomy studiów: „Uniwersalność komizmu. Aleksander Fredro w dwieście dwudziestą rocznicę urodzin” (2015), „Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszwskiego wobec romantyzmu” (2018), „Dramaty Cypriana Norwida. Teksty – konteksty – interteksty” (2019), „Dramat słowiański: próba zbliżenia, przekroje, (re)konstrukcje i (re)lektury” (2021) oraz „«Atrium spraw»… Antologia tekstów o teatrze i dramacie Cypriana Norwida” (2023). Swoje artykuły drukował m.in. w „Studiach Norwidianach”, „Pracach Filologicznych. Literaturoznawstwo”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Tekstualiach” oraz „Yearbook of Conrad Studies (Poland)”. Autor tomów wierszy („Z domami ludzi”, 2017, „Fitzclarence”, 2022), poematu „Autodafe” oraz powieści „Niemożliwość Piety”.

 

 

rozwińzwiń

220 Wieczór na Harendzie: "Z nich zaś największa jest miłość" -wieczór poetycko-muzyczny

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zaprasza na wieczór poetycko-muzyczny w  wykonaniu Andrzeja Zielińskiego do Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie w dniu 21.października 2023 r. o godz. 18.00

 

ANDRZEJ ZIELIŃSKI warszawski muzyk i poeta. Laureat konkursów akordeonowych m.in.: w Klingenthal (1963, I nagroda), w Łodzi (1964, II nagroda i nagroda specjalna firmy „Weltmeister”), w La Valletta (1965, brązowy
medal). Absolwent PLM im. Karola Szymanowskiego w Warszawie (1967, dyplom w klasie organów) oraz równolegle – PSM II st. im. Józefa Elsnera (w klasie akordeonu). W 1972 roku ukończył z wyróżnieniem studia na wydziale instrumentalnym w warszawskiej PWSM (akordeon). Od tegoż roku przez 50 lat pracował jako nauczyciel gry na akordeonie w szkołach muzycznych Warszawy i Radomia, pełniąc jednocześnie przez wiele lat funkcje kierownicze w strukturze szkoły. W latach 1967 – 1994 instrumentalista i aranżer Warszawskiego Kwintetu Akordeonowego. Koncertował w Europie i w Azji. Nagrywał dla firm fonograficznych oraz rozgłośni radiowych i telewizyjnych. Jako poeta  adebiutował w 1995 roku na łamach tygodnika „Przegląd Katolicki”. Jego wiersze ukazały się w prasie katolickiej, w wydawnictwach Związku Podhalan i Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej, w almanachu poetyckim A duch wieje kędy chce… (Lublin 2000), a w 2022 r. kielecka oficyna Pewne Wydawnictwo (pod egidą Instytutu Literatury w Krakowie w ramach projektu „Tarcza dla Literata”), opublikowała tomik jego poezji pt. Modlitwa bezrobotnego”. W 2003 r. Andrzej Zieliński otrzymał wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. ks. Józefa Jamroza w Rabce-Zdroju. W 2000 r. warszawski kompozytor Stanisław Moryto, zainspirowany tekstem pasyjnego poematu Droga Andrzeja Zielińskiego, skomponował do niego muzykę – tak powstał utwór Carmina crucis (CD Dux 0385). Od 2006 roku Zieliński realizuje pomysł łączenia obydwu dziedzin swojej twórczości. Powstaje poetycko muzyczny spektakl Droga. Misterium Męki Pańskiej. Rok św. Pawła (2009) przynosi kolejny zamysł: „…Z nich zaś największa jest miłość”. Jest to wybór utworów poetyckich z różnychokresów twórczości, które łączy temat przewodni: miłości do Boga, człowieka i Ojczyzny. Wybór zilustrowanych został muzyką
różnych kompozytorów opracowaną na akordeon przez Andrzeja
Zielińskiego. W uznaniu dorobku Andrzej Zieliński został uhonorowany
przez prezydentów RP Srebrnym Krzyżem Zasługi (1996) oraz
Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2016).

rozwińzwiń

219. Wieczór na Harendzie. Bianka Rolando. Prowadzenie: Adam Wiedemann

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zaprasza na 219. Wieczór na Harendzie. Spotkanie z Bianką Rolando poprowadzi Adam Wiedemann. Twórcy porozmawiają o najnowszym tomie "Abrasz" poznańskiej pisarki i artystki sztuk wizualnych, a także o przygotowywanej książce poetyckiej "Absyda", w której pojawią się... Perłowicz i Król Węży. Dowiemy się także, o czym będzie zaplanowana przez artystkę na jesień książka "Nasze Zakopane".  

BIANKA ROLANDO – (ur. 1979) – poetka, artystka sztuk wizualnych, wykładowczyni akademicka. Autorka książek Rozmówki włoskieBiała książkaModrzewiowe koronyPodpłomykiMała książka o rysunkuŁęgiPascha, Stelle, Ostańce, Abrasz. Laureatka nagrody Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszy debiut poetycki (2009). Współpracuje z galerią Foksal w Warszawie. 

ADAM WIEDEMANN (ur. 1967) – poeta, prozaik, eseista, tłumacz. Publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Odrze”, „Kresach”, „Nowym Wieku”, „Czasie Kultury”. Był stałym felietonistą w „Res Publice Nowej” i „Przekroju”. W 2008 r. otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia. Laureat Nagrody im. Kościelskich (1999), trzykrotnie nominowany do nagrody Nike. Jego najnowszy tom "Odżywki i suplementy" znalazł się w finale Nagrody Literackiej Gdynia za rok 2022. Mieszka w Warszawie. 

Termin: 20.08.2023
Godz.: 18.00
Miejsce: Muzeum Jana Kasprowicza, Harenda 12a, Zakopane

Transmisja online na Facebooku (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057162112349). transmisja przeprowadzona przez portal kulturapodhala.pl

Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Zakopane.

rozwińzwiń

218. Wieczór na Harendzie. Spotkanie z Natalią Malek. Prowadzenie Justyna Bargielska

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zorganizowało 218. Wieczór na Harendzie. Z jedną najlepszych polskich poetek, Natalią Malek, rozmawiała Justyna Bargielska.

 

 

NATALIA MALEK – poetka, kuratorka wydarzeń literackich, tłumaczka. Autorka pięciu książek poetyckich: Pracowite popołudnia (2010), Szaber (2014), Kord (2017), Karapaks oraz Obręcze (2022), laureatka Nagrody Literackiej Gdynia (2021) oraz Nagrody im. Adama Włodka (2017); nominowana także do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej, Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius i Nagrody Literackiej NIKE. Na język polski przekładała m.in. wiersze Louise Glück, Tyrone’a Williamsa i Sandry Cisneros. Przez wiele lat prowadziła seminaria literacko-feministyczne w cyklu Wspólny Pokój. Obecnie jest kuratorką międzynarodowego festiwalu Wiersze w mieście oraz Spoken Word Festival Warsaw. Mieszka w Warszawie.

 

JUSTYNA BARGIELSKA – poetka, prozaiczka. Wydała kilka książek poetyckich i prozatorskich: „Dating sessions” (2003), „China Shipping” (2005), „Dwa fiaty” (2009), (Nagroda Literacka Gdynia 2010), „Obsoletki” (2010) (Nagroda Literacka Gdynia 2011), „Bach for my baby” (2012), „Małe lisy” (2013), a „Nudelman” (2014). W roku 2016 to wspólnie z ilustratorką Iwoną Chmielewską wydała książkę „Obie” i zbiór opowiadań dla starszych dzieci „Siedem pierwszych przygód Rozalii Grozy”. W 2019 wydała tom „Dziecko z darów”, a w 2021 roku zbiór felietonów „Pij ze mną kompot”. Tłumaczona na angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, słoweński, słowacki, niderlandzki, islandzki, czeski, ukraiński, koreański. Mieszka w Warszawie.

 

Transmisja online na Facebooku (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057162112349).

 

Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Zakopane.

rozwińzwiń

218. Wieczór na Harendzie (część 2) Samotność wyspy. Koncert Magdaleny Jaworskiej i Daniela Pigońskiego

Podczas 218. Wieczoru na Harendzie, po spotkaniu literackim z Natalią Malek i Justyną Bargielską wystąpił  duet Magdalena Jaworska & Daniel Pigoński. Artyści zaprezentowali  wyjątkowy koncert „liryczno-elektroniczny”. Inspiracją dla wykonawców  stały się utwory takie jak: „Burza” Stanisława Przybyszewskiego, „Kiedy jestem sama”, „Ogniotrwały uśmiech”, „Śmieję się” i „Pękam ze śmiechu” Anny Świrszczyńskiej, „Wieczór” i „Gdziekolwiek” Czesława Miłosza oraz „Haute Couture” Krystyny Gucewicz, w końcu – Psalm 139. Połączenie tych utworów z muzyką elektroniczną staje się drogą do tego, by przyjrzeć się różnym aspektom i odcieniom doświadczenia samotności oraz wszystkim tym kwestiom, o których często przypominamy sobie dopiero, gdy jesteśmy sami, a więc takim jak tożsamość czy przemijanie. W wykonanych przez duet interpretacjach nie brakuje jednak ani nadziei, dystansu i poczucia humoru – a zatem wszystkiego tego, o co – jak wierzymy – dopraszaliby się ich twórcy.

Link do relacji z koncertu: https://youtu.be/Cu_QddZ3yyc

 

MAGDALENA JAWORSKA – aktorka urodzona w 1992 roku w Warszawie, w 2016 roku ukończyła Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie na wydziale aktorstwa dramatycznego. Debiutowała rolą Feniksany w „Księciu Niezłomnym” w reż. Pawła Świątka w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi. Po okresie „łódzkim” grała gościnnie w teatrach w Kaliszu, Krakowie, Wałbrzychu, Gliwicach. Obecnie można ją zobaczyć na deskach w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze oraz Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Na ekranie debiutowała w spektaklu teatru telewizji „Komety” w reż. Leszka Dawida. Daniela Pigońskiego poznała w 2017 roku w trakcie pracy nad spektaklem „Noce i dnie” w reż. Seba Majewskiego w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Od tamtej pory myśleli o stworzeniu czegoś razem, pierwszy wspólny koncert udało się im zagrać w 2022 roku w DZiKu w Warszawie.

 

DANIEL PIGOŃSKI – kompozytor muzyki elektronicznej i eksperymentalnej. Zaczynał jako klawiszowiec zespołu Pustki. Współtworzył zespół Elektrolot, w którym współpracował z Bartkiem Weberem oraz Marią Peszek. Obecnie członek zespołów Bye Bye Butterfly, Der Father i Polpo Motel. Brał udział w projektach muzycznych z Marcinem Maseckim, Raphaelem Rogińskim, DJ Lenarem, Radkiem Łukasiewiczem oraz muzykami związanymi z wytwórnią Lado ABC. Zajmuje się również tworzeniem muzyki teatralnej, współpracował z Piotrem Cieplakiem, Michałem Borczuchem, Mają Kleczewską, Dorotą Kędzierzawską, Piotrem Lachmannem.

 

 

Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Zakopane.

rozwińzwiń

218 Wieczór na Harendzie

https://fb.watch/mebkCOgar5/

rozwińzwiń

218. Wieczór na Harendzie. Spotkanie z Natalią Malek. Prowadzenie Justyna Bargielska  

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zaprasza na 218. Wieczór na Harendzie. Z jedną najlepszych polskich poetek, Natalią Malek, rozmawiać będzie jedna z najlepszych poetek polskich, Justyna Bargielska. W trakcie tego wyjątkowego spotkania w Roku Szymborskiej, w Zakopanem (a więc w miejscu, w którym autorka „Wołania do Yeti” dowiedziała się o Noblu), nie będzie się dało, oczywiście, uniknąć rozmowy o tym co najważniejsze – o poezji, a zwłaszcza o nominowanym do Nike, wydanym w roku 2022 tomie „Obręcze”. Ale wspomnieć należy, że jego autorka jest też tłumaczką i kuratorką wydarzeń okołoliterackich i temu aspektowi jej działalności również poświęcimy czas i uwagę. Co to znaczy być poetką w Polsce w 2023 roku? Natalia Malek zda nam raport z frontu.

 NATALIA MALEK – poetka, kuratorka wydarzeń literackich, tłumaczka. Autorka pięciu książek poetyckich: Pracowite popołudnia (2010), Szaber (2014), Kord (2017), Karapaks oraz Obręcze (2022), laureatka Nagrody Literackiej Gdynia (2021) oraz Nagrody im. Adama Włodka (2017); nominowana także do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej, Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius i Nagrody Literackiej NIKE. Na język polski przekładała m.in. wiersze Louise Glück, Tyrone’a Williamsa i Sandry Cisneros. Przez wiele lat prowadziła seminaria literacko-feministyczne w cyklu Wspólny Pokój. Obecnie jest kuratorką międzynarodowego festiwalu Wiersze w mieście oraz Spoken Word Festival Warsaw. Mieszka w Warszawie.

 JUSTYNA BARGIELSKA – poetka, prozaiczka. Wydała kilka książek poetyckich i prozatorskich: „Dating sessions” (2003), „China Shipping” (2005), „Dwa fiaty” (2009), (Nagroda Literacka Gdynia 2010), „Obsoletki” (2010) (Nagroda Literacka Gdynia 2011), „Bach for my baby” (2012), „Małe lisy” (2013), a „Nudelman” (2014). W roku 2016 to wspólnie z ilustratorką Iwoną Chmielewską wydała książkę „Obie” i zbiór opowiadań dla starszych dzieci „Siedem pierwszych przygód Rozalii Grozy”. W 2019 wydała tom „Dziecko z darów”, a w 2021 roku zbiór felietonów „Pij ze mną kompot”. Tłumaczona na angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, słoweński, słowacki, niderlandzki, islandzki, czeski, ukraiński, koreański. Mieszka w Warszawie.

Termin: 5.08.2023

Godz.: 18.00

Miejsce: Muzeum Jana Kasprowicza, Harenda 12a, Zakopane

 Transmisja online na Facebooku (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057162112349).

 

Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Zakopane.

rozwińzwiń

218. Wieczór na Harendzie (część 2) Samotność wyspy. Koncert Magdaleny Jaworskiej i Daniela Pigońskiego

Podczas 218. Wieczoru na Harendzie (zaraz po spotkaniu literackim z Natalią Malek i Justyną Bargielską) duet Magdalena Jaworska & Daniel Pigoński zaprezentuje wyjątkowy koncert „liryczno-elektroniczny”.  Inspiracją dla artystów stały się utwory takie jak: „Burza” Stanisława Przybyszewskiego, „Kiedy jestem sama”, „Ogniotrwały uśmiech”, „Śmieję się” i „Pękam ze śmiechu” Anny Świrszczyńskiej, „Wieczór” i „Gdziekolwiek” Czesława Miłosza oraz „Haute Couture” Krystyny Gucewicz, w końcu – Psalm 139. Połączenie tych utworów z muzyką elektroniczną staje się drogą do tego, by przyjrzeć się różnym aspektom i odcieniom doświadczenia samotności oraz wszystkim tym kwestiom, o których często przypominamy sobie dopiero, gdy jesteśmy sami, a więc takim jak tożsamość czy przemijanie. W wykonanych przez duet interpretacjach nie brakuje jednak ani nadziei, dystansu i poczucia humoru – a zatem wszystkiego tego, o co – jak wierzymy – dopraszaliby się ich twórcy.

 MAGDALENA JAWORSKA – aktorka urodzona w 1992 roku w Warszawie, w 2016 roku ukończyła Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie na wydziale aktorstwa dramatycznego. Debiutowała rolą Feniksany w „Księciu Niezłomnym” w reż. Pawła Świątka w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi. Po okresie „łódzkim” grała gościnnie w teatrach w Kaliszu, Krakowie, Wałbrzychu, Gliwicach. Obecnie można ją zobaczyć na deskach w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze oraz Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Na ekranie debiutowała w spektaklu teatru telewizji „Komety” w reż. Leszka Dawida. Daniela Pigońskiego poznała w 2017 roku w trakcie pracy nad spektaklem „Noce i dnie” w reż. Seba Majewskiego w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Od tamtej pory myśleli o stworzeniu czegoś razem, pierwszy wspólny koncert udało się im zagrać w 2022 roku w DZiKu w Warszawie.

DANIEL PIGOŃSKI – kompozytor muzyki elektronicznej i eksperymentalnej. Zaczynał jako klawiszowiec zespołu Pustki. Współtworzył zespół Elektrolot, w którym współpracował z Bartkiem Weberem oraz Marią Peszek. Obecnie członek zespołów Bye Bye Butterfly, Der Father i Polpo Motel. Brał udział w projektach muzycznych z Marcinem Maseckim, Raphaelem Rogińskim, DJ Lenarem, Radkiem Łukasiewiczem oraz muzykami związanymi z wytwórnią Lado ABC. Zajmuje się również tworzeniem muzyki teatralnej, współpracował z Piotrem Cieplakiem, Michałem Borczuchem, Mają Kleczewską, Dorotą Kędzierzawską, Piotrem Lachmannem.

Termin: 05.08.2023

Godz.: 20.00

Miejsce: Muzeum Jana Kasprowicza, Harenda 12a

Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Zakopane.

 

rozwińzwiń

217.Wieczór na Harendzie. Jarosław Mikołajewski „Wokół nowego tłumaczenia Boskiej komedii Dantego”.

28 grudnia wieczorową porą w Muzeum Jana Kasprowicza odbył się ostatni w tym roku Wieczór na Harendzie. Podczas 217.Wieczoru na Harendzie z Jarosławem Mikołajewskim rozmawiała  dr Małgorzata Ślarzyńska. Tematem spotkania było nowe tłumaczenie Boskiej komedii Dantego jakiego dokonał Jarosław Mikołajewski. 

 

   Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza dziękuje wszystkim którzy  byli obecni podczas tegorocznych wieczorów na Harendzie tak na miejscu jak  i on-line.

  Dziękujemy Jarosławowi Jastrzębskiemu (Studio f/5.6) za transmisję on-line.

 

Cykl tegorocznych Wieczorów został zorganizowany dzięki:

  1. Dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Promocja czytelnictwa”.
  2. Dofinansowaniu ze środków Urzędu Miasta Zakopane.
  3. Dofinansowaniu ze środków Województwa Małopolskiego.

 

Wydarzenie organizowane pod patronatem i we współpracy z Warszawskim Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Autorem programu Wieczorów na Harendzie w roku 2022 był Karol Jaworski wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza.   

 

 

JAROSŁAW MIKOŁAJEWSKI – poeta, eseista, pisarz, tłumacz z języka

włoskiego, publicysta, autor książek dla dzieci. Laureat nagród literackich, m.in. Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny, świętego Brata Alberta, Barbary Sadowskiej, dwukrotnie Nagrody m.st. Warszawy, Nagrody „Nowej Okolicy Poetów". Wydał osiemnaście tomów

poetyckich, m.in. A świadkiem śnieg (1991), Na wdechu (2012), Wyręka (2014), Basso continuo (2019, Nagroda Orfeusz 2019), ostatnio: Życie na xanaksie (2022). Jest autorem zbioru opowiadań Dolce vita (2012), kryminału Herbata dla wielbłąda (2004), reportażu o Lampedusie Wielki przypływ (2015) (Nagroda im. Beaty Pawlak). Za książkę Rzymska komedia (2011) otrzymał nominację do Nagrody Literackiej „Nike". Przekładał utwory m.in. Dantego, Petrarki, Michała Anioła, Leopardiego, Montalego, Ungarettiego, Luziego, Penny, Pavesego, Pasoliniego, Collodiego, Rodariego. Jego teksty tłumaczone są na włoski, niderlandzki, angielski, albański, francuski, niemiecki, hiszpański, chorwacki, serbski,

bułgarski, czeski, ukraiński, grecki, litewski, rosyjski. W latach 2006–2012 dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie. W 2014 roku odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Pomysłodawca i przewodniczącym kapituły Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa. W grudniu 2022 otrzymał złoty medal pierwszej kategorii Dantego Alighieri.

Jest pierwszym Polakiem uhonorowanym tym odznaczeniem.

 

MAŁGORZATA ŚLARZYŃSKA – doktor nauk humanistycznych, italianistka i

polonistka, adiunkt na filologii włoskiej WNH Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka dwóch książek: Włosi w Polsce Stanisława Augusta. Słownik obecności (2012) oraz Obraz literatury włoskiej w Polsce lat 70. i 80. XX wieku na łamach„Literatury na Świecie” (2017) (Nagroda Literacka im. Leopolda Staffa),  jak również licznych artykułów naukowych i krytycznoliterackich; współredaktorka trzech tomów zbiorowych; niedawno opublikowała pierwszy polski przekład tekstu Cristiny Campo (Wieża i wyspa, „Teksty Drugie” 2020/6). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z historią i teorią przekładu literackiego, literaturą włoską oraz studiami porównawczymi relacji literackich i przekładowych w zakresie włoskiego, angielskiego i polskiego obszaru językowego.

 

 

Transmisja online na YouTube (kanał: Studio f/5.6: https://www.youtube.com/channel/UC5RIUgwSc297gTx7DU42YCA)

i na Facebooku (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057162112349).

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Promocja

czytelnictwa”.

Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Zakopane.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Wydarzenie organizowane pod patronatem i we współpracy z Warszawskim

Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

rozwińzwiń

217. Wieczór na Harendzie: Jarosław Mikołajewski. Wokół nowego przekładu "Boskiej komedii"

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zaprasza na 217.

Wieczór na Harendzie z cyklu „Na szczytach przekładu”: Wokół nowego

tłumaczenia Boskiej komedii Dantego. Z Jarosławem Mikołajewskim

rozmawiać będzie dr Małgorzata Ślarzyńska. Porozmawiamy o reportażu z

Piekła, Czyśćca i Raju, o relacji z najodważniejszej i

najdonioślejszej podróży w dziejach ludzkości – z wędrówki Dantego

po zaświatach, która w nowym przekładzie Jarosława Mikołajewskiego

zyskała kolejną interpretację w polszczyźnie.

 

JAROSŁAW MIKOŁAJEWSKI – poeta, eseista, pisarz, tłumacz z języka

włoskiego, publicysta, autor książek dla dzieci. Laureat nagród

literackich, m.in. Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny, świętego

Brata Alberta, Barbary Sadowskiej, dwukrotnie Nagrody m.st. Warszawy,

Nagrody „Nowej Okolicy Poetów". Wydał osiemnaście tomów

poetyckich, m.in. A świadkiem śnieg (1991), Na wdechu (2012), Wyręka

(2014), Basso continuo (2019, Nagroda Orfeusz 2019), ostatnio: Życie na

xanaksie (2022). Jest autorem zbioru opowiadań Dolce vita (2012),

kryminału Herbata dla wielbłąda (2004), reportażu o Lampedusie Wielki

przypływ (2015) (Nagroda im. Beaty Pawlak). Za książkę Rzymska komedia

(2011) otrzymał nominację do Nagrody Literackiej „Nike".

Przekładał utwory m.in. Dantego, Petrarki, Michała Anioła, Leopardiego,

Montalego, Ungarettiego, Luziego, Penny, Pavesego, Pasoliniego, Collodiego,

Rodariego. Jego teksty tłumaczone są na włoski, niderlandzki, angielski,

albański, francuski, niemiecki, hiszpański, chorwacki, serbski,

bułgarski, czeski, ukraiński, grecki, litewski, rosyjski. W latach

2006–2012 dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie. W 2014 roku odznaczony

srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Pomysłodawca i

przewodniczącym kapituły Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa. W

grudniu 2022 otrzymał złoty medal pierwszej kategorii Dantego Alighieri.

Jest pierwszym Polakiem uhonorowanym tym odznaczeniem.

 

MAŁGORZATA ŚLARZYŃSKA – doktor nauk humanistycznych, italianistka i

polonistka, adiunkt na filologii włoskiej WNH Uniwersytetu Kardynała

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka dwóch książek: Włosi w

Polsce Stanisława Augusta. Słownik obecności (2012) oraz Obraz

literatury włoskiej w Polsce lat 70. i 80. XX wieku na łamach

„Literatury na Świecie” (2017) (Nagroda Literacka im. Leopolda

Staffa),  jak również licznych artykułów naukowych i

krytycznoliterackich; współredaktorka trzech tomów zbiorowych; niedawno

opublikowała pierwszy polski przekład tekstu Cristiny Campo (Wieża i

wyspa, „Teksty Drugie” 2020/6). Jej zainteresowania naukowe

koncentrują się wokół zagadnień związanych z historią i teorią

przekładu literackiego, literaturą włoską oraz studiami porównawczymi

relacji literackich i przekładowych w zakresie włoskiego, angielskiego i

polskiego obszaru językowego.

 

Termin: 28.12.2022

Godz.: 18.00

Miejsce: Muzeum Jana Kasprowicza, Harenda 12a

 

Transmisja online na YouTube (kanał: Studio f/5.6: https://www.youtube.com/channel/UC5RIUgwSc297gTx7DU42YCA)

i na Facebooku (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057162112349).

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Promocja

czytelnictwa”.

Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Zakopane.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Wydarzenie organizowane pod patronatem i we współpracy z Warszawskim

Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

 

 
rozwińzwiń

216. Wieczór na Harendzie: Logos Słowackiego

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zorganizowało  w dniu 10 grudnia 2022 roku 216. Wieczór na Harendzie.

Przedostatni tegoroczny wieczór z cyklu "Wieczorów romantycznych na Harendzie" był rozmową  wokół monografii Magdaleny Saganiak "Logos Słowackiego. Struktura myśli i tekstu”.

  Publikacja opisuje rozwój twórczości Słowackiego w ostatnim okresie życia poety, w latach czterdziestych, kiedy autor "Godziny myśli" wchodzi w fazę syntezy różnych wątków myśli ludzkiej i własnych doświadczeń wewnętrznych, ujętą w formy wizjonerskich poematów i dramatów.

 

 
MAGDALENA SAGANIAK
– dr hab., prof. UKSW; kierownik Zakładu Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW. Zajmuje się metodologią, teorią literatury oraz estetyką i historią romantyzmu. Autorka monografii: Mistyka i wyobraźnia, Warszawa 2000; Człowiek i doświadczenie wewnętrzne, Warszawa 2009; Strukturalizm. Pytania otwarte, Warszawa 2016, Logos Słowackiego. Struktura myśli i tekstu, Warszawa 2021. Prowadzi cykl konferencji i zbiorowych publikacji interdyscyplinarnych, dotyczących wspólnych kategorii doświadczenia ludzkiego. Inicjatorka i współredaktorka serii monografii "Interdyscyplinaria", wydawanej w Wydawnictwie Naukowym UKSW: Medytacja (z T. Kostkiewiczową, 2010); Nieskończoność (2017); Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość – uznanie – edukacja (z Wydawnictwem NCK, 2018); Byt (2019); Czasoprzestrzeń (2020); Odpowiedzialność za słowo (2021). W przygotowaniu: Podmiot – tożsamość, świadomość, niepodległość / Subject – Identity, Consciousness, Independence. Zajmuje się także organizacją księgozbiorów naukowych, animacją amatorskiego ruchu literackiego i teatralnego oraz studenckiego ruchu naukowego (czasopismo internetowe "Las Rzeczy").


MACIEJ KOSZEWSKI – (ur.1993), absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, literaturoznawca. Jest autorem prac poświęconych twórczości poetów romantycznych, publikował m. in. w "Colloquiach Litterariach". W 2015 roku brał udział w projekcie "Świadkowie pokoju", którego owocem jest publikacja upamiętniająca ks. Korniłowicza, Stanisławę Grabską czy Ludwika Konińskiego. Od 2016 roku publikuje swoje wiersze w czasopiśmie "Las Rzeczy". Pracuje jako nauczyciel języka polskiego w liceum w Sulejówku i przygotowuje pracę doktorską poświęconą problemom genologii literackiej i aksjologii. Interesuje się twórczością Adama Mickiewicza oraz pisarzy rosyjskich srebrnego wieku. Należy do Warszawskiego Oddziału TLimAM.


Transmisja online na YouTube (kanał: Studio f/5.6: https://www.youtube.com/channel/UC5RIUgwSc297gTx7DU42YCA)
i na Facebooku (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057162112349).
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Promocja czytelnictwa”.


Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Zakopane.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Wydarzenie organizowane pod patronatem i we współpracy z Warszawskim Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

rozwińzwiń

216. Wieczór na Harendzie: Logos Słowackiego

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zaprasza w dniu 10 grudnia 2022 roku o godz. 18.00 do Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie na 216. Wieczór na Harendzie, kolejny tegoroczny wieczór z cyklu "Wieczorów romantycznych na Harendzie". Tym razem w salonie Marii i Jana Kasprowiczów odbędzie się rozmowa wokół monografii Magdaleny Saganiak "Logos Słowackiego. Struktura myśli i tekstu" (UKSW, Warszawa 2021), która opisuje rozwój twórczości Słowackiego w ostatnim okresie życia poety, w latach czterdziestych, kiedy autor "Godziny myśli" wchodzi w fazę syntezy różnych wątków myśli ludzkiej i własnych doświadczeń wewnętrznych, ujętą w formy wizjonerskich poematów i dramatów. Fragmentaryczna, bardzo złożona wewnętrznie, operująca właściwą tylko sobie symboliką, do dziś pozostaje wyzwaniem interpretacyjnym. Na przełomie wieku XIX i XX twórczość Słowackiego stała się inspiracją dla twórców Młodej Polski, a poetę otoczył szczególny kult – atencję tę wykazywał także Kasprowicz – poeta i historyk literatury, co wybrzmi podczas Wieczoru. Twórczość Słowackiego, ponownie odsunięta w cień w racjonalistycznie nastawionym wieku XX, lekceważona z powodu "mistycyzmu", dziś znów powraca jako czynne Słowo (Logos), które także i nasza epoka chce sobie przyswoić, znajdując u Słowackiego zarodki i objaśnienia własnych myśli.

MAGDALENA SAGANIAK – dr hab., prof. UKSW; kierownik Zakładu Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW. Zajmuje się metodologią, teorią literatury oraz estetyką i historią romantyzmu. Autorka monografii: Mistyka i wyobraźnia, Warszawa 2000; Człowiek i doświadczenie wewnętrzne, Warszawa 2009; Strukturalizm. Pytania otwarte, Warszawa 2016, Logos Słowackiego. Struktura myśli i tekstu, Warszawa 2021. Prowadzi cykl konferencji i zbiorowych publikacji interdyscyplinarnych, dotyczących wspólnych kategorii doświadczenia ludzkiego. Inicjatorka i współredaktorka serii monografii "Interdyscyplinaria", wydawanej w Wydawnictwie Naukowym UKSW: Medytacja (z T. Kostkiewiczową, 2010); Nieskończoność (2017); Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość – uznanie – edukacja (z Wydawnictwem NCK, 2018); Byt (2019); Czasoprzestrzeń (2020); Odpowiedzialność za słowo (2021). W przygotowaniu: Podmiot – tożsamość, świadomość, niepodległość / Subject – Identity, Consciousness, Independence. Zajmuje się także organizacją księgozbiorów naukowych, animacją amatorskiego ruchu literackiego i teatralnego oraz studenckiego ruchu naukowego (czasopismo internetowe "Las Rzeczy").

MACIEJ KOSZEWSKI – (ur.1993), absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, literaturoznawca. Jest autorem prac poświęconych twórczości poetów romantycznych, publikował m. in. w "Colloquiach Litterariach". W 2015 roku brał udział w projekcie "Świadkowie pokoju", którego owocem jest publikacja upamiętniająca ks. Korniłowicza, Stanisławę Grabską czy Ludwika Konińskiego. Od 2016 roku publikuje swoje wiersze w czasopiśmie "Las Rzeczy". Pracuje jako nauczyciel języka polskiego w liceum w Sulejówku i przygotowuje pracę doktorską poświęconą problemom genologii literackiej i aksjologii. Interesuje się twórczością Adama Mickiewicza oraz pisarzy rosyjskich srebrnego wieku. Należy do Warszawskiego Oddziału TLimAM.

Transmisja online na YouTube (kanał: Studio f/5.6: https://www.youtube.com/channel/UC5RIUgwSc297gTx7DU42YCA)
i na Facebooku (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057162112349).
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Promocja czytelnictwa”.

Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Zakopane.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Wydarzenie organizowane pod patronatem i we współpracy z Warszawskim Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

rozwińzwiń

215. Wieczór na Harendzie - Waldemar Bawołek

Zarejestrowane spotkanie można obejrzeć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=ADxBR9DafHI

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zorganizowało 215. Wieczór na Harendzie. Tym razem gościem Muzeum Jana Kasprowicza był pisarz Waldemar Bawołek.

 W niedzielny wieczór 4 grudnia rozmawiano z  autorem o "Skrawkach dla Iriny " i "Furtce przy dozorcy" . Wspomniano  i przywoływano  fragmenty utworów wcześniejszych.  Waldemar Bawołek to postać osobliwa w naszej współczesnej literaturze. Spotkanie z panem Waldemarem prowadziła Eliza Kącka.    

 Pod  koniec 215.Wieczoru na Harendzie Aleksander Majerski podarował uczestnikom oryginalne kartki świąteczne. Prezent bardzo na czasie. Dziękujemy.

 

WALDEMAR BAWOŁEK (ur. 1962) – pracował jako instruktor higieny w Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, samodzielny referent zaopatrzenia w Zakładach Azotowych, zarządzał piekarnią Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Gromniku, wykonywał prace fizyczne jako robotnik gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Ciężkowicach. Jako prozaik debiutował w 1996 roku zbiorem opowiadań "Delectatio morosa" wydanym przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Potem opublikował "La petite mort", "Raz dokoła", "To co obok", "Humoreskę", "Echo słońca", "Bimetal", "Pomarłych", "Furtkę przy dozorcy" i "Skrawki dla Iriny". Za "Pomarłych" otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia oraz nominację do Nagrody Literackiej Nike. Wcześniej był dwukrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia. Od urodzenia mieszka w małopolskich Ciężkowicach, które użyczają swojej przestrzeni literackim światom jego prozy.

 

ELIZA KĄCKA ELIZA KĄCKA – adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikowała książki akademickie: „Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida” (Warszawa 2012) oraz „Lektura jako spotkanie. Brzozowski – tekst – metoda” (Kraków: Universitas, 2017), a także książki prozatorskie „Elizje” (Kraków: Lokator, 2017) „po drugiej stronie siebie” (2017), „Strefa zgniotu” (2022). Współredaktorka antologii poezji najnowszej „Poeci i poetki przekraczają granice” (FA-art, 2011), redaktorka wyborów poezji mniej współczesnej (w tym Norwida, Świrszczyńskiej i in.). Członkini Zarządu Głównego TLiAM. Z sieci znana głównie jako autorka małych próz/nasłuchów miejskich. Recenzentka i czytelniczka literatury najnowszej. Publikowała m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku” i „Wieku XIX”.

 

Transmisja online na YouTube (kanał: Studio f/5.6: https://www.youtube.com/channel/UC5RIUgwSc297gTx7DU42YCA)

i na Facebooku (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057162112349).

 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Promocja czytelnictwa”.

Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Zakopane.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Wydarzenie organizowane pod patronatem i we współpracy z Warszawskim Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

rozwińzwiń

215. Wieczór na Harendzie - Waldemar Bawołek

Szanowni Państwo, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zaprasza na 215. Wieczór na Harendzie: Spotkanie z Waldemarem Bawołkiem - pisarzem i hodowcą mitu w niedzielę 4 grudnia o godz. 18.00 
Nie jest to wyłącznie mit jego miasteczka, Ciężkowic. Jest to mit literacki. A może ów mit hoduje się sam, a Waldemar Bawołek odżywia go tylko intensywnie swoim pisaniem? W ostatnich latach dał nam kilka ważnych książek: od "Echa słońca" (a może i od "To co obok") licząc, widoczny jest jakby bardziej, wspierany przez recenzentów i gremia jurorsko-literackie (niedawno otrzymał Nagrodę Gdynia za "Pomarłych"), a przecież jego życie pisarskie da się widzieć zupełnie inaczej. Jako procedowanie konsekwentne - i w znacznie dłuższym trwaniu. Porozmawiamy z pisarzem o "Skrawkach dla Iriny " (CZARNE 2022) i "Furtce przy dozorcy" (NISZA 2021), ale nie bez wycieczek ku wydawniczym poprzedniczkom. Prowadzenie: Eliza Kącka.
 
WALDEMAR BAWOŁEK (ur. 1962) – pracował jako instruktor higieny w Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, samodzielny referent zaopatrzenia w Zakładach Azotowych, zarządzał piekarnią Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Gromniku, wykonywał prace fizyczne jako robotnik gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Ciężkowicach. Jako prozaik debiutował w 1996 roku zbiorem opowiadań "Delectatio morosa" wydanym przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Potem opublikował "La petite mort", "Raz dokoła", "To co obok", "Humoreskę", "Echo słońca", "Bimetal", "Pomarłych", "Furtkę przy dozorcy" i "Skrawki dla Iriny". Za "Pomarłych" otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia oraz nominację do Nagrody Literackiej Nike. Wcześniej był dwukrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia. Od urodzenia mieszka w małopolskich Ciężkowicach, które użyczają swojej przestrzeni literackim światom jego prozy.
 
ELIZA KĄCKA ELIZA KĄCKA – adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikowała książki akademickie: „Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida” (Warszawa 2012) oraz „Lektura jako spotkanie. Brzozowski – tekst – metoda” (Kraków: Universitas, 2017), a także książki prozatorskie „Elizje” (Kraków: Lokator, 2017) „po drugiej stronie siebie” (2017), „Strefa zgniotu” (2022). Współredaktorka antologii poezji najnowszej „Poeci i poetki przekraczają granice” (FA-art, 2011), redaktorka wyborów poezji mniej współczesnej (w tym Norwida, Świrszczyńskiej i in.). Członkini Zarządu Głównego TLiAM. Z sieci znana głównie jako autorka małych próz/nasłuchów miejskich. Recenzentka i czytelniczka literatury najnowszej. Publikowała m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku” i „Wieku XIX”.
 
 
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Promocja czytelnictwa”.
Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Zakopane.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Wydarzenie organizowane pod patronatem i we współpracy z Warszawskim Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.
rozwińzwiń

213. Wieczór na Harendzie: "Masnawi" Dżalaloddina Rumiego

18 listopada 2022 r. w Muzeum Jana Kasprowicza  na Harendzie   miało miejsce spotkanie  wokół  tłumaczenia niezwykłego  tekstu „Masnawi” autorstwa  Dżalaloddina Rumiego. Gośćmi 213 Wieczoru na Harendzie byli Albert Kwaitkowski  tłumacz  dzieła z języka perskiego,  Błażej Gałkowski  językoznawca, redaktor i wydawca „Masnawi” i Monika Wyrzykowska  -opiekunka procesu zapewniająca wsparcie finansowe, płynność działań i doradztwo w zakresie wyglądu dzieła.  

 „Masnawi” – legendarne dzieło wybitnego trzynastowiecznego poety perskiego, mistyka i teologa oraz założyciela bractwa „wirujących derwiszy” ukazuje się po raz pierwszy w języku polskim, w tłumaczeniu wierszem dra Alberta Kwiatkowskiego. Oddana do rąk czytelników pierwsza księga sufickiego poematu mistycznego z XIII w. to zwarty w cztery tysiące dwuwersów zbiór bajek, legend, opowieści i anegdot.

Podczas spotkania    zastanawiano się także, dlaczego „Masnawi” zachwyca czytelników na całym świecie swą mądrością, głębią, humorem oraz niezwykłym wglądem w kondycję człowieka i jego relację z Bogiem i bliźnimi. Szukano odpowiedzi na pytanie, dlaczego ten mistyczny tekst stanowi bezcenny, praktyczny przewodnik w drodze do bliskości z Bogiem lub – używając słów Rumiego – oczyszczenia lustra ludzkiego serca z pokrywającej go rdzy.

------------------------------------------------------------

ALBERT KWIATKOWSKI – z wykształcenia archeolog i iranista. Od 2004 roku zajmuje się tłumaczeniem literatury perskiej: poezji i prozy. Przekładał takich klasyków jak Rumi, Hafez, Chajjam i wielu innych. Drukiem ukazały się jego tłumaczenia baśni perskich („Złoty ptak”), wierszy XI-wiecznego derwisza Baby Tahera („Ciernie i tulipany”) oraz poetycki przekład pierwszej księgi „Masnawi” – najważniejszego mistycznego poematu, jaki wydał świat muzułmański. Napisał też przewodnik dla dzieci (i nie tylko) o Iranie i jego kulturze („Bah bah! Iran dla dociekliwych”). Prowadzi portal o kulturze Iranu i literaturze perskiej, współprowadzi tradycyjny turecki teatr cieni, współpracował z najstarszą w Polsce grupą opowiadaczy – Stowarzyszeniem Grupa Studnia O. Od wielu lat przybliża wiedzę o Iranie.

BŁAŻEJ GAŁKOWSKI – językoznawca, redaktor i wydawca „Masnawi”.

MONIKA WYRZYKOWSKA – opiekunka procesu zapewniająca wsparcie finansowe, płynność działań i doradztwo w zakresie wyglądu dzieła. Użyczyła też swojego głosu na płycie zawierającej fragmenty „Masnawi” i muzykę skomponowaną przez Tomasza Podgórskiego, Dariusha Rasouli i kilku innych artystów z Iranu.

Prowadzenie:

KAROL JAWORSKI – pracuje jako bibliotekarz w V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego, redaktor, animator kultury, korektor „Masnawi”. Zostawił trochę błędów, bo doskonałość to atrybut wyłącznie Boga.

Zapraszamy na  transmisję online na YouTube (kanał: Studio f/5.6: https://www.youtube.com/channel/UC5RIUgwSc297gTx7DU42YCA)
i na Facebooku (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057162112349).

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Promocja czytelnictwa”.

Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Zakopane.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Wydarzenie organizowane pod patronatem i we współpracy z Warszawskim Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

 

rozwińzwiń

214. Wieczór na Harendzie: Co nam zostało z Roku Norwida? Z Adamem Cedrą rozmawia Karol Jaworski

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza po interesującym wydarzeniu   w dniu 18 listopada, kiedy   spotkano się   wokół  tłumaczenia tekstu „Masnawi” autorstwa  Dżalaloddina Rumiego zaprosiło dzień później na kolejny 214. Wieczór na Harendzie pod tytułem „Co nam zostało z Roku Norwida?”.

 Świętujemy Rok Romantyzmu Polskiego, ale za nami rok 2021, Rok Cypriana Norwida. Wspólnie z doktorem Adamem Cedrą, norwidologiem i popularyzatorem życia i dzieł autora "Vade-mecum", starano się  podsumować najważniejsze wydarzenia tego jubileuszu, porozmawiać o tym , co wokół Norwida się działo i wciąż się dzieje. Wspomnieć o pomnikowych dziełach ("Kalendarz życia i twórczości"; "Słownik Języka C. Norwida"; krytyczna edycja „Dzieł wszystkich”, „Katalog prac plastycznych C. Norwida”), o instytucjach norwidowskich (Ośrodek Badań nad Twórczością Norwida KUL, rocznik „Studia Norwidiana”, Fundacja Norwidowska, Fundacja Museion Norwid). Adam Cedro  opowiadał również  o  powołanym w roku jubileuszowym Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach. Tematem spotkania były także wydane w ubiegłym roku norwidiana, których ukazało się kilkanaście, m.in. nowa biografia poety pióra Józefa F. Ferta, różne antologie, pierwsze wydanie krytyczne odczytów o Juliuszu Słowackim, album prezentujący Norwida-plastyka „Wierny-portret”, podobizna autografu „Vade-mecum” czy przekłady Norwida na język kaszubski.

ADAM CEDRO – norwidolog, autor krytycznego opracowania poematu „Quidam” Norwida, przez lata gospodarz bloga norwidiana.blogspot.com, założyciel grupy Norwid na FB, pasjonat i popularyzator twórczości Norwida, członek rady programowej Fundacji Museion Norwid, a przede wszystkim wydawca, który w Roku Norwidowskim, w prowadzonym przez siebie Pewnym Wydawnictwie, wydał 10 norwidowskich książek i kilka innych publikacji poświęconych autorowi „Promethidiona”.

Prowadzenie: KAROL JAWORSKI - bibliotekarz, edytor, redaktor i animator kultury. Pracuje w V LO im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie.

Transmisja online na YouTube (kanał: Studio f/5.6: https://www.youtube.com/channel/UC5RIUgwSc297gTx7DU42YCA)
i na Facebooku (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057162112349).

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Promocja czytelnictwa”.
Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Zakopane.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Wydarzenie organizowane pod patronatem i we współpracy z Warszawskim Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

 

rozwińzwiń

213. Wieczór na Harendzie: "Masnawi" Dżalaloddina Rumiego

„Masnawi” – legendarne dzieło wybitnego trzynastowiecznego poety perskiego, mistyka i teologa oraz założyciela bractwa „wirujących derwiszy” ukazuje się po raz pierwszy w języku polskim, w tłumaczeniu wierszem dra Alberta Kwiatkowskiego. Oddana do rąk czytelników pierwsza księga sufickiego poematu mistycznego z XIII w. to zwarty w cztery tysiące dwuwersów zbiór bajek, legend, opowieści i anegdot, którym Rumi nadał symboliczne znaczenia i które – jako powiązana wspólnym metrum całość – dają współczesnemu czytelnikowi dydaktyczno-moralną wykładnię sufizmu ujętą w formę (arcy)dzieła literackiego. Podczas spotkania wokół tego niezwykłego, wielopoziomowego tekstu razem z wybitnym, benedyktyńsko cierpliwym tłumaczem z języka perskiego oraz redaktorem polskiego tłumaczenia poznamy bohaterów wielowątkowej opowieści – ludzi, zwierzęta i istoty nadprzyrodzone – i posłuchamy o tym, co mają nam do powiedzenia (o nas samych) ich historie. Zastanowimy się także, dlaczego „Masnawi” zachwyca czytelników na całym świecie swą mądrością, głębią, humorem oraz niezwykłym wglądem w kondycję człowieka i jego relację z Bogiem i bliźnimi. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ten mistyczny tekst stanowi bezcenny, praktyczny przewodnik w drodze do bliskości z Bogiem lub – używając słów Rumiego – oczyszczenia lustra ludzkiego serca z pokrywającej go rdzy.

ALBERT KWIATKOWSKI – z wykształcenia archeolog i iranista. Od 2004 roku zajmuje się tłumaczeniem literatury perskiej: poezji i prozy. Przekładał takich klasyków jak Rumi, Hafez, Chajjam i wielu innych. Drukiem ukazały się jego tłumaczenia baśni perskich („Złoty ptak”), wierszy XI-wiecznego derwisza Baby Tahera („Ciernie i tulipany”) oraz poetycki przekład pierwszej księgi „Masnawi” – najważniejszego mistycznego poematu, jaki wydał świat muzułmański. Napisał też przewodnik dla dzieci (i nie tylko) o Iranie i jego kulturze („Bah bah! Iran dla dociekliwych”). Prowadzi portal o kulturze Iranu i literaturze perskiej, współprowadzi tradycyjny turecki teatr cieni, współpracował z najstarszą w Polsce grupą opowiadaczy – Stowarzyszeniem Grupa Studnia O. Od wielu lat przybliża wiedzę o Iranie.

BŁAŻEJ GAŁKOWSKI – językoznawca, redaktor i wydawca „Masnawi”.

MONIKA WYRZYKOWSKA – opiekunka procesu zapewniająca wsparcie finansowe, płynność działań i doradztwo w zakresie wyglądu dzieła. Użyczyła też swojego głosu na płycie zawierającej fragmenty „Masnawi” i muzykę skomponowaną przez Tomasza Podgórskiego, Dariusha Rasouli i kilku innych artystów z Iranu.

Prowadzenie:

KAROL JAWORSKI – pracuje jako bibliotekarz w V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego, redaktor, animator kultury, korektor „Masnawi”. Zostawił trochę błędów, bo doskonałość to atrybut wyłącznie Boga.

Transmisja online na YouTube (kanał: Studio f/5.6: https://www.youtube.com/channel/UC5RIUgwSc297gTx7DU42YCA)
i na Facebooku (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057162112349).

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Promocja czytelnictwa”.
Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Zakopane.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Wydarzenie organizowane pod patronatem i we współpracy z Warszawskim Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

rozwińzwiń

214. Wieczór na Harendzie: Co nam zostało z Roku Norwida? Z Adamem Cedrą rozmawia Karol Jaworski

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zaprasza na 214. Wieczór na Harendzie: Co nam zostało z Roku Norwida?
Świętujemy Rok Romantyzmu Polskiego, ale za nami rok 2021, Rok Cypriana Norwida. Wspólnie z doktorem Adamem Cedrą, norwidologiem i popularyzatorem życia i dzieł autora "Vade-mecum", chcielibyśmy podsumować najważniejsze wydarzenia tego jubileuszu, porozmawiać o tym wszystkim, co wokół Norwida się działo i wciąż się dzieje. Wspomnieć o pomnikowych dziełach ("Kalendarz życia i twórczości"; "Słownik Języka C. Norwida"; krytyczna edycja „Dzieł wszystkich”, „Katalog prac plastycznych C. Norwida”), o instytucjach norwidowskich (Ośrodek Badań nad Twórczością Norwida KUL, rocznik „Studia Norwidiana”, Fundacja Norwidowska, Fundacja Museion Norwid). Opowiemy także o sprawie najważniejszej – powołanemu w roku jubileuszowym Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach. Tematem spotkania będą także wydane w ubiegłym roku norwidiana, których ukazało się kilkanaście, m.in. nowa biografia poety pióra Józefa F. Ferta, różne antologie, pierwsze wydanie krytyczne odczytów o Juliuszu Słowackim, album prezentujący Norwida-plastyka „Wierny-portret”, podobizna autografu „Vade-mecum” czy przekłady Norwida na język kaszubski.

ADAM CEDRO – norwidolog, autor krytycznego opracowania poematu „Quidam” Norwida, przez lata gospodarz bloga norwidiana.blogspot.com, założyciel grupy Norwid na FB, pasjonat i popularyzator twórczości Norwida, członek rady programowej Fundacji Museion Norwid, a przede wszystkim wydawca, który w Roku Norwidowskim, w prowadzonym przez siebie Pewnym Wydawnictwie, wydał 10 norwidowskich książek i kilka innych publikacji poświęconych autorowi „Promethidiona”.

Prowadzenie:
KAROL JAWORSKI - bibliotekarz, edytor, redaktor i animator kultury. Pracuje w V LO im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie.

Transmisja online na YouTube (kanał: Studio f/5.6: https://www.youtube.com/channel/UC5RIUgwSc297gTx7DU42YCA)
i na Facebooku (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057162112349).
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Promocja czytelnictwa”.
Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Zakopane.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Wydarzenie organizowane pod patronatem i we współpracy z Warszawskim Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.
rozwińzwiń

212.Wieczór na Harendzie. "Młoda poezja na Harendzie". Paweł Bień, Sebastian Brejnak.

To już 212 Wieczór na Harendzie!

  Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza  w ramach cyklu: "Młoda poezja na Harendzie" zaprosiło poetę Pawła Bienia z którym rozmawiał także młody poeta Sebastian Brejnak.

O czym nie rozmawiano podczas tego spotkania w dniu 8 października….. O tym, ile waży słowo, i ile trzeba mieć w sobie gramów czułości wobec świata. O dotykaniu konturów, językowych wykopaliskach i wywoływaniu duchów. O tym, jak obraz dialoguje z poezją, i kto w tym dialogu jest Platonem, a kto tym drugim. O pułapkach minimalizmu, światłocieniach powściągliwości, upodobaniu do kostiumów superbohaterów i fotograficznej pamięci do rzeczy, które inni zapominają na poczekaniu. A także o tym, kto tu na kogo czeka, dlaczego jest w ciągłym niedoczasie, i dlaczego ruch jednostajnie opóźniony ratuje przed zwariowaniem.

rozwińzwiń