Polityka Bezpieczeństwa

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, ul. Harenda 12a, 34-500 Zakopane informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren Muzeum i Mauzoleum Jana Kasprowicza jest monitorowany: wejścia do budynku, teren wokół Muzeum i Mauzoleum, wnętrza budynku.

Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych z zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Muzeum Jana Kasprowicza, ul.Harenda 12a, 34-500 Zakopane. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji sposobów zabezpieczenia informacji a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.

 

 logo MKiDN_125-50  logo Malopolska_50  logo_zakopane_75   logo_Solbet_50         opp_23s
         

 

Aktualności

Miasto Zakopane wspiera działalność Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza otrzymało w 2023 roku dofinansowanie z Gminy Miasto Zakopane na realizację dwóch zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego: 1 zadanie pt." Stulecie Harendy. Prowadzenie Muzeum Jana Kasprowicza i Galerii obrazów Władysława Jarockiego w 2023 r.", kwota 30 000 zł. 2 zadanie:  "Stulecie Harendy. Wieczory na Harendzie" - kwota w wysokości 15 000 zł.

Dziękujemy za wsparcie Miastu Zakopane.

rozwińzwiń

221. Wieczór na Harendzie: W świecie dramatów Kazimierza Przerwy-Tetmajera

25 listopada w Muzeum Jana Kasprowicza na  Harendzie w Zakopanem miał miejsce 221 Wieczór na Harendzie. W interesującym spotkaniu pod tytułem „W świecie dramatów Kazimierza Przerwy-Tetmajera” wystąpiły: prof. Maria J. Olszewska oraz dr Agnieszka Skórzewska-Skowron.  Spotkanie prowadził  dr Karol Samsel.

Wieczór był poświęcony pierwszemu wydaniu krytycznemu wszystkich dzieł dramatycznych Kazimierza-Przerwy Tetmajera. W przypadku kilku tekstów jest to drugie ich wydanie po ponad stu latach. Publikacja składa się z dwóch tomów, ich redakcji podjęli się  goście Harendy: prof. Maria J. Olszewska oraz dr Agnieszka Skórzewska-Skowron, całość została wydana pod patronatem Fundacji im. Profesora Artura Hutnikiewicza. W rozmowie nawiązano również do innych utworów poety oraz do sylwetki twórczej jego przyrodniego brata, Włodzimierza Tetmajera.  

Był to ostatni „wieczór” w tym roku, kończący cykl  wydarzeń literackich upamiętniających 100-lecie zamieszkania na Harendzie Jana  i Marii Kasprowiczów.  W tym roku gośćmi Harendy byli: Bianka Rolando, Adam Wiedemann, Natalia Malek, Justyna Bargielska, Magdalena Jaworska, Daniel Pigoński, Jarosław Mikołajewski,  Małgorzata Ślarzyńska, Maria Olszewska ,Agnieszka Skórzewska-Skowron, Karol Samsel.  

Organizatorzy dziękują Karolowi Jaworskiemu pomysłodawcy i koordynatorowi wszystkich wydarzeń oraz Jarkowi Jastrzębskiemu prowadzącemu transmisje on-line wydarzeń, jakie miały miejsce w Muzeum Jana Kasprowicza.     

„Wieczory” było współfinansowane przez Gminę Miasto Zakopane.

Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza .
Współorganizator: Pracownia Historii Dramatu 1864–1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Informacje o wydarzeniach w Muzeum Jana Kasprowicza są zamieszczane na stronie: www.harenda.com.pl, oraz na www.watra.pl i na FB

Zapraszamy do obejrzenia transmisji z ostatniego spotkania:  online: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057162112349&locale=pl_PLKultura Podhala – Życie kulturalne Podhala, Spisza, Orawy i Pienin

 Goście 221 Wieczoru na Harendzie:

MARIA JOLANTA OLSZEWSKA – z wykształcenia historyk i historyk literatury, profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Literatury Polskiej, w Zakładzie Literatury i Kultury II połowy XIX wieku. Kierownik Pracowni Historii dramatu 1864–1939 w latach 2015–2019; obecnie jego zastępca. Członek Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego i Towarzystwa Naukowego KUL. Do jej głównych zainteresowań naukowo-badawczych należą: dzieje dramatu i teatru w II połowie XIX i I połowie XX wieku; historia i antropologia literatury, genologia, szczególnie pogranicze literatury i gatunków użytkowych – historia świadomości polityczno-społecznej społeczeństwa polskiego i jej odzwierciedlenie w literaturze II połowy XIX wieku; analiza wybranych, często zapomnianych dziś utworów literatury polskiej XIX i XX wieku. Autorka takich prac, jak: „Tragedia chłopska Od W. L. Anczyca do K. H. Rostworowskiego. Tematyka – kompozycja – idee” (2001); „Człowiek w świecie Wielkiej Wojny” (2004); „W poszukiwaniu sensu. Szkice o literaturze polskiej XIX i XX wieku” (2005); „Heroizm ludzkiego istnienia. W kręgu wybranych zagadnień etycznych w literaturze polskiej II połowy XIX i I połowy XX wieku. Szkice” (2007), „W kręgu meteorologii i astronomii Słownictwo pism Stefana Żeromskiego”, t. 10 (2007); „Drogi nadziei. Polska proza historyczna z lat 1876–1939 wobec kryzysu kultury” (2009); „Stefan Żeromski. Spotkania” (2015); „Spór o przyszłość literatury polskiej, czyli polemiki ze Stefanem Żeromskim po jego odczycie «Literatura a życie polskie»” (2019). Współwydawca dramatów zebranych Kazimierz Przerwa-Tetmajer „Dramaty”, t. 1 i 2 (2019). Redaktorka i współredaktorka tomów artykułów zbiorowych. Autorka licznych artykułów naukowych.

AGNIESZKA SKÓRZEWSKA-SKOWRON – historyk literatury polskiej i teolog dogmatyczny. Sekretarz Pracowni Historii Dramatu 1864–1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Autorka licznych artykułów dotyczących literatury przełomu XIX i XX wieku oraz artykułów teologiczno-teatrologicznych, współredaktorka wydania krytycznego „Dramatów zebranych” Kazimierza Przerwy-Tetmajera oraz dwóch tomów monograficznych dotyczących dramatu. Popularyzatorka klasyki literatury polskiej (www.wiankislow.pl).

KAROL SAMSEL – poeta, prozaik, krytyk literacki, doktor habilitowany nauk humanistycznych, doktor filozofii. Zastępca dyrektora w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej UW, adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu i kierownik Pracowni Historii Dramatu 1864–1939 Wydziału Polonistyki UW, członek Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. Współredaktor  Pism wybranych” Cypriana Norwida (2021). Wydał tomy: „Norwid – Conrad. Epika w perspektywie modernizmu” (2015); „Inwalida intencji. Studia o Norwidzie” (2017) oraz (razem z Wiesławem Rzońcą) „Norwid Gomulickich” (2021), „Norwid. Formy odczytywania” (2022) Współredagował tomy studiów: „Uniwersalność komizmu. Aleksander Fredro w dwieście dwudziestą rocznicę urodzin” (2015), „Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego wobec romantyzmu” (2018), „Dramaty Cypriana Norwida. Teksty – konteksty – interteksty” (2019), „Dramat słowiański: próba zbliżenia, przekroje, (re)konstrukcje i (re)lektury” (2021) oraz „«Atrium spraw»… Antologia tekstów o teatrze i dramacie Cypriana Norwida” (2023). Swoje artykuły drukował m.in. w „Studiach Norwidianach”, „Pracach Filologicznych. Literaturoznawstwo”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Tekstualiach” oraz „Yearbook of Conrad Studies (Poland)”. Autor tomów wierszy („Z domami ludzi”, 2017, „Fitzclarence”, 2022), poematu „Autodafe” oraz powieści „Niemożliwość Piety”.

rozwińzwiń

221. Wieczor na Harendzie: W świecie dramatów Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zaprasza na  221. Wieczór na Harendzie:
W świecie dramatów Kazimierza Przerwy-Tetmajera
Wystąpią: prof. Maria J. Olszewska oraz dr Agnieszka Skórzewska-Skowron.  Prowadzenie: Karol Samsel.

Termin: 25.11.2023, godz. 18.00
Miejsce: Muzeum Jana Kasprowicza, oś. Harenda 12a, 34-500 Zakopane
Wstęp wolny.

Wydarzenie współfinansowane przez Gminę Miasto Zakopane
Współorganizator: Pracownia Historii Dramatu 1864–1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Spotkanie będzie dotyczyć pierwszego wydania krytycznego wszystkich dzieł dramatycznych Kazimierza-Przerwy Tetmajera. W przypadku kilku tekstów jest to drugie ich wydanie po ponad stu latach. Publikacja składa się z dwóch tomów, ich redakcji podjęli się nasi goście: prof. Maria J. Olszewska oraz dr Agnieszka Skórzewska-Skowron, całość została wydana pod patronatem Fundacji im. Profesora Artura Hutnikiewicza. W rozmowie nawiążemy również do innych utworów poety oraz do sylwetki twórczej jego przyrodniego brata, Włodzimierza Tetmajera. Prowadzenie: Karol Samsel.

Transmisja online: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057162112349&locale=pl_PL; Kultura Podhala – Życie kulturalne Podhala, Spisza, Orawy i Pienin

 

MARIA JOLANTA OLSZEWSKA – z wykształcenia historyk i historyk literatury, profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Literatury Polskiej, w Zakładzie Literatury i Kultury II połowy XIX wieku. Kierownik Pracowni Historii dramatu 1864–1939 w latach 2015–2019; obecnie jego zastępca. Członek Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego i Towarzystwa Naukowego KUL. Do jej głównych zainteresowań naukowo-badawczych należą: dzieje dramatu i teatru w II połowie XIX i I połowie XX wieku; historia i antropologia literatury, genologia, szczególnie pogranicze literatury i gatunków użytkowych – historia świadomości polityczno-społecznej społeczeństwa polskiego i jej odzwierciedlenie w literaturze II połowy XIX wieku; analiza wybranych, często zapomnianych dziś utworów literatury polskiej XIX i XX wieku. Autorka takich prac, jak: „Tragedia chłopska Od W. L. Anczyca do K. H. Rostworowskiego. Tematyka – kompozycja – idee” (2001); „Człowiek w świecie Wielkiej Wojny” (2004); „W poszukiwaniu sensu. Szkice o literaturze polskiej XIX i XX wieku” (2005); „Heroizm ludzkiego istnienia. W kręgu wybranych zagadnień etycznych w literaturze polskiej II połowy XIX i I połowy XX wieku. Szkice” (2007), „W kręgu meteorologii i astronomii Słownictwo pism Stefana Żeromskiego”, t. 10 (2007); „Drogi nadziei. Polska proza historyczna z lat 1876–1939 wobec kryzysu kultury” (2009); „Stefan Żeromski. Spotkania” (2015); „Spór o przyszłość literatury polskiej, czyli polemiki ze Stefanem Żeromskim po jego odczycie «Literatura a życie polskie»” (2019). Współwydawca dramatów zebranych Kazimierz Przerwa-Tetmajer „Dramaty”, t. 1 i 2 (2019). Redaktorka i współredaktorka tomów artykułów zbiorowych. Autorka licznych artykułów naukowych.

 

AGNIESZKA SKÓRZEWSKA-SKOWRON – historyk literatury polskiej i teolog dogmatyczny. Sekretarz Pracowni Historii Dramatu 1864–1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Autorka licznych artykułów dotyczących literatury przełomu XIX i XX wieku oraz artykułów teologiczno-teatrologicznych, współredaktorka wydania krytycznego „Dramatów zebranych” Kazimierza Przerwy-Tetmajera oraz dwóch tomów monograficznych dotyczących dramatu. Popularyzatorka klasyki literatury polskiej (www.wiankislow.pl).

 

KAROL SAMSEL – poeta, prozaik, krytyk literacki, doktor habilitowany nauk humanistycznych, doktor filozofii. Zastępca dyrektora w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej UW, adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu i kierownik Pracowni Historii Dramatu 1864–1939 Wydziału Polonistyki UW, członek Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. Współredaktor  Pism wybranych” Cypriana Norwida (2021). Wydał tomy: „Norwid – Conrad. Epika w perspektywie modernizmu” (2015); „Inwalida intencji. Studia o Norwidzie” (2017) oraz (razem z Wiesławem Rzońcą) „Norwid Gomulickich” (2021), „Norwid. Formy odczytywania” (2022) Współredagował tomy studiów: „Uniwersalność komizmu. Aleksander Fredro w dwieście dwudziestą rocznicę urodzin” (2015), „Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszwskiego wobec romantyzmu” (2018), „Dramaty Cypriana Norwida. Teksty – konteksty – interteksty” (2019), „Dramat słowiański: próba zbliżenia, przekroje, (re)konstrukcje i (re)lektury” (2021) oraz „«Atrium spraw»… Antologia tekstów o teatrze i dramacie Cypriana Norwida” (2023). Swoje artykuły drukował m.in. w „Studiach Norwidianach”, „Pracach Filologicznych. Literaturoznawstwo”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Tekstualiach” oraz „Yearbook of Conrad Studies (Poland)”. Autor tomów wierszy („Z domami ludzi”, 2017, „Fitzclarence”, 2022), poematu „Autodafe” oraz powieści „Niemożliwość Piety”.

 

 

rozwińzwiń

100 LAT KASPROWICZOWSKIEJ HARENDY cz. 2: 100 lat "nazad""

11 listopada 2023 r.  Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza rozpoczęło świętowanie 100-lecia zamieszkania na Harendzie przez Jana i Marię Kasprowiczów. Rozpoczęto od zwiedzania nieudostępnianych na co dzień zwiedzającym przestrzeni domu Poety. Zorganizowano "Babskie Posiady" podczas których czytano wiersze Kasprowicza, oraz fragmenty Dzienników Marii Kasprowiczowej.

Kolejne spotkanie rocznicowe odbyło się 18 listopada. Wydarzenie zatutułowane "100 Lat nazad", było symbolicznym otwarciem domu Kasprowiczów po 100 latach. 

Wśród gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli Burmistrz Miasta Zakopane - Leszek Dorula i Naczelnik Wydziału Kultury - Joanna Staszak, proboszcz parafii na Harendzie - ks. Jerzy  Adamczyk, były proboszcz - ks. Kazimierz Podsiadło, dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara, współtwórca Stacji narciarskiej Harenda - Jan Strączek. Przybyli mieszkańcy Harendy, Gutów, Bachledów, Spyrkówki oraz goście z innych części Zakopanego i Polski. Uroczystość rozpoczeto od poświęcenia domu Kasprowiczów przez ks. proboszcza. 

Następnie goście udali się do Karcmy u Świadka gdzie rozmawiano, tańczono i śpiewano do późnych godzin wieczornych.   

Finał akcji pod tytułem:” Podziel się Harendą” nastąpi 10 grudnia, dwa dni przed rocznicą urodzin Jaka Kasprowicza (12 XII 1863) i śmierci Marii Kasprowiczowej. (12 XII 1968). W tym dniu odbędzie się prezentacja rodzinnych kolaży wspomnień złożonych z opowieści, zdjęć i muzyki.  

Organizatorami obchodów jest Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza. Współorganizatorzy to: Województwo Małopolskie , Karczma u Świadka (Kazimierz Michna). Wydarzenie wsparli Maciej Rzankowski-  Cukiernia Samanta w Zakopanem, Społem Zakopane.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła pani Iwona Gibas - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Relację filmowa z wydarzenia przeprowadziła Kultura Podhala – Życie kulturalne Podhala, Spisza, Orawy i Pienin Jarka Jastrzębskiego   

 

rozwińzwiń

100 LAT KASPROWICZOWSKIEJ HARENDY: "BABSKIE POSIADY" I zwiedzanie całego domu

11 listopada 2023 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza rozpoczęło świętowanie 100-lecia kasprowiczowskiej Harendy

(przypomnijmy, że w 1923 roku Jan Kasprowicz zakupił dom na Harendzie i przeprowadził się tutaj ze swoją żonę ze Lwowa, gdzie przebywał 35 lat).

Rozpoczęto od zwiedzania nieudostępnianych na co dzień zwiedzającym przestrzeni domu Poety. Późnym popołudniem rozpoczęły się Babskie Posiady podczas których czytano wiersze Kasprowicza, oraz fragmenty "Dziennika" Marii Kasprowiczowej.

 Kolejne spotkanie rocznicowe odbędzie się 18 listopada. Będzie to  wydarzenie zatytulowane "100 lat nazad" i będzie to symboliczne otwarcie  domu Kasprowiczów z udziałem muzyki z Harendy. Zakończenie nastąpi w karczmie „U Świadka”

Finał akcji nastąpi 10 grudnia, dwa dni przed rocznicą urodzin Jaka Kasprowicza (12 XII 1863)  i śmierci Marii Kasprowiczowej. (12 XII 1968) .

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza dziękuje za poczęstunek Maciejowi Rzankowskiemu z Cukierni Samanta, oraz Kazimierzowi Michnie za przyjęcie zaplanowane  w dniu  18 listopada.

Nie jedyny to prezent dla szacownego budynku. Od trzech lat  Stowarzyszenie  przygotowywało się do tej rocznicy remontując zabytkowy budynek. Wymieniono pokrycie dachu ( gonty), wymieniono wełniankę , przeprowadzono renowacje ścian, podłóg , oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Prace były możliwe dzięki dofinasowaniu Miasta Zakopane i Urzędu Marszałkowskiego. Dziękujemy.

rozwińzwiń

11 listopada 2023...

rozwińzwiń

Zakopane - kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków

rozwińzwiń

220 Wieczór na Harendzie: "Z nich zaś największa jest miłość" -wieczór poetycko-muzyczny

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zaprasza na wieczór poetycko-muzyczny w  wykonaniu Andrzeja Zielińskiego do Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie w dniu 21.października 2023 r. o godz. 18.00

 

ANDRZEJ ZIELIŃSKI warszawski muzyk i poeta. Laureat konkursów akordeonowych m.in.: w Klingenthal (1963, I nagroda), w Łodzi (1964, II nagroda i nagroda specjalna firmy „Weltmeister”), w La Valletta (1965, brązowy
medal). Absolwent PLM im. Karola Szymanowskiego w Warszawie (1967, dyplom w klasie organów) oraz równolegle – PSM II st. im. Józefa Elsnera (w klasie akordeonu). W 1972 roku ukończył z wyróżnieniem studia na wydziale instrumentalnym w warszawskiej PWSM (akordeon). Od tegoż roku przez 50 lat pracował jako nauczyciel gry na akordeonie w szkołach muzycznych Warszawy i Radomia, pełniąc jednocześnie przez wiele lat funkcje kierownicze w strukturze szkoły. W latach 1967 – 1994 instrumentalista i aranżer Warszawskiego Kwintetu Akordeonowego. Koncertował w Europie i w Azji. Nagrywał dla firm fonograficznych oraz rozgłośni radiowych i telewizyjnych. Jako poeta  adebiutował w 1995 roku na łamach tygodnika „Przegląd Katolicki”. Jego wiersze ukazały się w prasie katolickiej, w wydawnictwach Związku Podhalan i Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej, w almanachu poetyckim A duch wieje kędy chce… (Lublin 2000), a w 2022 r. kielecka oficyna Pewne Wydawnictwo (pod egidą Instytutu Literatury w Krakowie w ramach projektu „Tarcza dla Literata”), opublikowała tomik jego poezji pt. Modlitwa bezrobotnego”. W 2003 r. Andrzej Zieliński otrzymał wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. ks. Józefa Jamroza w Rabce-Zdroju. W 2000 r. warszawski kompozytor Stanisław Moryto, zainspirowany tekstem pasyjnego poematu Droga Andrzeja Zielińskiego, skomponował do niego muzykę – tak powstał utwór Carmina crucis (CD Dux 0385). Od 2006 roku Zieliński realizuje pomysł łączenia obydwu dziedzin swojej twórczości. Powstaje poetycko muzyczny spektakl Droga. Misterium Męki Pańskiej. Rok św. Pawła (2009) przynosi kolejny zamysł: „…Z nich zaś największa jest miłość”. Jest to wybór utworów poetyckich z różnychokresów twórczości, które łączy temat przewodni: miłości do Boga, człowieka i Ojczyzny. Wybór zilustrowanych został muzyką
różnych kompozytorów opracowaną na akordeon przez Andrzeja
Zielińskiego. W uznaniu dorobku Andrzej Zieliński został uhonorowany
przez prezydentów RP Srebrnym Krzyżem Zasługi (1996) oraz
Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2016).

rozwińzwiń

"Modlitwa"- wystawa prac Władysława Jarockiego

rozwińzwiń

To już dzisiaj 1 października, o godzinie 20.00 zapraszamy do Programu 1 na rodzinne słuchowisko pt. "Harenda" Marii Marcinkiewicz-Górnej o pewnym magicznym miejscu na Podhalu, w którym zaklęty został czas.

Ciche, położone na uboczu, stanowi jakby nienachalne przedmieście całorocznej turystycznej stolicy Polski. Od zakopianki oddzielone dawną drogą dojazdową i potokiem, od nieba - grapą i rzędami dwóch parceli.

Wśród wybujałej zieleni i potężnych drzew stoi skromny dom w stylu góralskim, "od którego przecież wszystko się zaczęło" - jak mawiają mieszkańcy tego przysiółka. Gdyby nie pewna historia sprzed stu lat, zapewne nie byłoby tu ani stoku narciarskiego, ani pensjonatów, ani parafii z wyjątkowym dla tego regionu kościołem, ani szkoły, ani Domu Pracy Twórczej krakowskiej ASP, ani nawet McDonalds'a.

HARENDA.

Ostatnia wielka i spełniona miłość Jana Kasprowicza. Poeta zamieszkuje tu jesienią 1923 roku wraz z trzecią żoną - Marusią - realizując największe marzenie swojego życia. Człowiek ogromnej sławy i talentu decyduje się osiąść na odludziu, wśród pastwisk i pól, z dala od głośnego Zakopanego. Z dala od życia. A może właśnie w tej willi był bliżej życia niż kiedykolwiek?

W słuchowisku wykorzystano także dźwięki pochodzące z domu Marii i Jana Kasprowiczów oraz jego współczesnego otoczenia.

 

"Harenda" Maria Marcinkiewicz-Górna

Scenariusz i reżyseria: Maria Marcinkiewicz-Górna

Asystentka reżyserki: Dominika Balcerzak

Reżyseria dźwięku: Maciej Kubera

Muzyka: Piotr Skotnicki

Kierownictwo produkcji: Beata Jankowska

Naski spiker: Jan Kardasiński

Konsultacje gwarowe: Jan Karpiel-Bułecka

Obsada: 

Babcia - Elżbieta Kijowska,
Wnuczka - Antonina Żbikowska,
Kustoszka - Lucyna Malec,
Marusia Kasprowiczowa - Wiktoria Gorodeckaja,
Jan Kasprowicz - Zbigniew Konopka,
Kornel Makuszyński - Grzegorz Małecki,
Janina Małaczyńska - Marta Kurzak,
Anna Jarocka - Angelika Kurowska,
Władysław Jarocki - Wojciech Żołądkowicz,
Antosia - Aleksandra Sroka,
Franek - Jan Kardasiński.

 

https://jedynka.polskieradio.pl/artykul/3250563,Rodzinne-sluchowisko-Harenda-Marii-MarcinkiewiczGornej-w-Programie-1

 

rozwińzwiń

Nowa wystawa: MODLITWA. SACRUM W TWÓRCZOŚCI WŁADYSŁAWA JAROCKIEGO

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zaprasza na nową wystawę w Galerii obrazów Władysława Jarockiego, zatytułowaną MODLITWA. SACRUM W TWÓRCZOŚCI WŁADYSŁAWA JAROCKIEGO

Cytujemy, co o wystawie mówi jej kuratorka Zofia Szot:
"Wystawa otwierać będzie przed widzem drzwi wiodące do gorącej wiary Górali i Hucułów. Stłoczeni razem pomiędzy drewnianymi ścianami wpatrują się z poważną nabożnością w przedstawienia Chrystusa i Świętych. Jest to powaga pewna ufności i miłości, Bóg i Maryja wraz ze Świętymi są wszak ich ostoją pośród trudów życia na srogich i pięknych górskich terenach. Zjednoczeni pomimo różnic wyznaniowych wskazują nam na równość wszystkich ludzi wobec Bożego Miłosierdzia. Wystawa prezentuje w głównej mierze prace Władysława Jarockiego, wyeksponowane będą również pozostawione po nim pamiątki, takie jak malowanki na szkle czy ceramika”.

Wystawa jest częścią projektu pt. „Stulecie Harendy. Prowadzenie Muzeum Jana Kasprowicza i Galerii obrazów Władysława Jarockiego w roku 2023”, realizowanego przy finansowym wsparciu Miasta Zakopane w wysokości 30.000 zł.

WERNISAŻ WYSTAWY W DNIU 6.10.2023 R. o ROKU O GODZ.  17.00 w Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie.

Zapraszamy serdecznie!

Organizator: Stowarzyszenie Pzyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza

Kuratorka: Zofia Szot

rozwińzwiń

„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej | Narodowe Czytanie 2023

Z inicjatywy Bożeny Furtak, nauczycielki i bibliotekarki ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza na Harendzie a zarazem członkini naszego Stowarzyszenia, mogliśmy w Muzeum uczestniczyć w czytaniu fragmentów powieści Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem". Dziękujemy uczestnikom.

rozwińzwiń

Dzień Architektury Drewnianej – inauguracja ciekawej tradycji

26 sierpnia z inicjatywy Narodowego Instytutu Dziedzictwa obchodziliśmy po raz pierwszy  Dzień Architektury Drewnianej.  Impreza będzie organizowana co roku w ostatni dzień wakacji .      

Będzie to okazja do zwiedzenia niezwykłych miejsc, których niestety jest coraz mniej w krajobrazie kulturowym naszego kraju.

Nasze Stowarzyszenie wzięło udział w inauguracji gdzie prezentację o Muzeum Jana Kasprowicz przedstawił Prezes Piotr Kyc. 26 sierpnia udostępniliśmy również pomieszczenia Muzeum Jana Kasprowicza  dla zwiedzających.

Foto: SPTJK i Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem

rozwińzwiń

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZJEŹDZIE

Zakopane, 18 sierpnia 2023 r.

 ZAWIADOMIENIE 

                                                                                                                                                                         

Członkowie  Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jan Kasprowicza

           


     Na podstawie art. 16 ust. 1 statutu, Zarząd Główny Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zwołuje Zwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia w dniu 21 października 2023 roku o godzinie 9:00 w pierwszym terminie i o godz.10.00 w drugim terminie, w siedzibie własnej w Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie 12 a w Zakopanem.

Porządek dzienny obrad:
1. Otwarcie Walnego Zjazdu, wybór Prezydium w osobach przewodniczącego i sekretarza oraz powołanie protokolanta. Uczczenie pamięci zmarłych członków Stowarzyszenia. Wystąpienia oficjalne.
2. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu.
3. Wybór Komisji Mandatowej.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Wybór Komisji Wyborczej.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w sprawie prawomocności Zjazdu.
7. Sprawozdanie Zarządu Głównego SPTJK z działalności w kadencji od dnia 1.10.2019 r. do 30.09.2023 r.
                7.1. Sprawozdanie merytoryczne
                7.2. Sprawozdanie finansowe
8. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej SPTJK z działalności w kadencji od dnia 1.10.2019 r. do 30.09.2023 r.
9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego SPTJK z działalności w kadencji od dnia 1.10.2019 r. do 30.09.2023 r.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Głównego.
11. Rozpatrzenie wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej SPTJK w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego SPTJK za okres kadencji od dnia 1.10.2019 r. do 30.09.2023 r. i podjęcie uchwały.

12.Wybory władz naczelnych SPTJK, tj. Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego:
         12.1. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i przyjęcie list kandydatów
         12.2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
         12.3. Głosowanie
         12.4. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów.
13. Dyskusja i wnioski w sprawach programowych i innych, dotyczących działalności Stowarzyszenia w następnej kadencji.
14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, podjęcie uchwał Zjazdu i przyjęcie wniosków.

15. Zakończenie Zjazdu.

Informacje dodatkowe

Przerwa na obiad dla wszystkich uczestników Zjazdu około godz. 16.00. W przerwie obiadowej nastąpi tradycyjne złożenie kwiatów na grobach Jana Kasprowicza i Marii Kasprowiczowej.

 Sprawozdanie ustępującego Zarządu Głównego zostanie udostępnione w siedzibie Stowarzyszenia, tj. w Muzeum Jana Kasprowicza w dniu Zjazdu od godz. 9.00.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 16 października br. i zgłoszenie zapotrzebowania na noclegi. Ze względu na sytuację finansową Stowarzyszenie może pokryć koszty podróży i noclegu jedynie członkom Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, oraz delegatowi Oddziału SPTJK w Łodzi i  Oddziału SPTJK w Poznaniu. Pozostali członkowie przyjeżdżają na własny koszt. Dyrektorów szkół i hufców ZHP im. Jana Kasprowicza prosimy o delegowanie jednego kandydata i sfinansowanie jego uczestnictwa.


Informacji na temat Zjazdu udziela biuro Zarządu na Harendzie, tel. 18 20 68 426, e-mail: sptjk@interia.pl

Członków Zarządu Głównego zawiadamiamy, że ostatnie w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego odbędzie się w dniu poprzedzającym Zjazd, tj. w piątek 20 października 2023 r. o godz. 15.00 – oczekujemy na Harendzie, prosząc o niezawodne przybycie.


***

Przypominamy nr naszego konta bankowego, na które można wpłacać deklarowane składki członkowskie: Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem                                                                nr 23 8821 0009 0000 0003 8436 0001.

Dziękujemy.

 

 

Z poważaniem

    

   Piotr Kyc

                                                               Prezes Zarządu Głównego SPTJK  

 

rozwińzwiń

Kujawy Jana Kasprowicza…

W dniach 11-12 sierpnia odbyła się wycieczka w strony rodzinne Jana Kasprowicza. Było i  spotkanie z Panam Marcinem Woźniakiem Dyrektorem Muzeum im. Jana Kasprowicza.  Dziękujemy za parę archiwalnych zdjęć, które wykorzystamy w najnowszej publikacji „Wybór poezji i prozy Jana Kasprowicza”.   

rozwińzwiń

Makuszyński o Kasprowiczu.

„Przyjaciel całego świata” – tak Kasprowicza określił Makuszyński we wspomnieniu drukowanym na łamach pisma „Zakopane” w roku 1938 (nr 6). 31 lipca roku 2023, czyli wczoraj, obchodziliśmy 70. rocznicę śmierci autora „Koziołka Matołka”, dziś przypada 97. rocznica śmierci autora „Księgi ubogich”. „Onorate altissimo, altissimo poeta!” („Cześć największemu, największemu poecie!”) – pisał o Kasprowiczu Makuszyński – „Wielki, jasny i promienisty, dusza taka czysta, jak woda Dunajca, człowiek cichy i skromny, jak dziecko, jakby tym zażenowany, że jest tak wielki, przyjaciel wiemy, kompan, że drugiego takiego na świecie nie ma, człowiek bez żółci i wątroby, Olimpijczyk co w życiu okazuje doświadczenie czteroletniego chłopca, furiat pracy, olbrzym ducha, prostaczek, który skłamać by nie umiał, gdyby o życie chodziło”. Literaci poznali się we Lwowie, Kasprowicz jako redaktor pomógł młodemu Kornelowi w debiucie na łamach „Tygodnika Słowa Polskiego” (w dodatku literackim do „Słowa Polskiego”). Tak autor „Koziołka Matołka” wspomina pierwsze spotkanie z Kasprowiczem, które odbyło się, gdy jeszcze jako świeżo upieczony maturzysta zgłosił się po odbiór honorarium za druk dwóch sonetów: „Lew poezji jest – widać – dobry jak dziecko. Pogadał ze mną, wypytywał, pochwalił, zachęcił. Podał mi rękę i serdecznym głosem pożegnał”. To pierwsze spotkanie stało się początkiem długoletniej przyjaźni między pisarzami. Już w 1903 dzięki poparciu Kasprowicza Makuszyński został sekretarzem i recenzentem teatralnym „Słowa Polskiego”, mógł obserwować swojego mistrza przy pracy, nieraz spędzał z nim chwile wytchnienia i towarzyskich zabaw w kawiarni Schneidera czy kawiarni Szwema, gdzie ochoczo dołączał się do partii brydża czy gry w domino… W brydża jednak grał Kasprowicz – wbrew temu, co sam o sobie myślał – dość słabo, a o czym Makuszyński pisze w swoich „Listach zebranych”. Przytoczmy tu w całości anegdotę o Kasprowiczu-brydżyście: „Otóż skromne twierdzenie, że Kasprowicz potrafił kogokolwiek na świecie ograć, jest pustą przechwałką. Należy bowiem zdradzić, że Kasprowicza, najskromniejszego wśród wielkich, rozpiera duma niesłychana, kiedy mniema, że wybornie gra w bridża. Powiedz mu to, to choć obrazić się nie umie, ale się jednak obrazi. To jest pięta boskiego Achilla. W rzeczywistości dziecko czteroletnie bez najmniejszego wysiłku ogra Kasprowicza w karty, zaś Kasprowicz w brydża grający jest to widok godny najweselszych bogów. Świat może się walić — jego to w tej chwili nie obchodzi, tak to celebruje; czupryną potrząsa, brwi marszczy, straszliwie groźnie okiem błyska, Jowiszowe czoło mu się chmurzy. Ha! Myślałbyś, że ten człowiek gra w tryszaka z diabłem o duszę, albo o Harendę. Dziesięć razy każdej karty dotknie, dziesięć razy ją obróci — na wroga zażarty — wzrokiem chmurnym a zwycięskim po obecnych potoczy i wreszcie, jak król, co koronę z patosem ciska, tak on ciska damę karową — najgorzej w świecie.

— Aj! — krzyczy partner z rozpaczy.

— Co? co? — woła poeta — Ach, prawda, chciałem inaczej, tylko mi sama wyskoczyła. Oczywiście! Naturalnie!

I płakać się chce temu potężnemu brydżyście. Każdy się uśmiecha z rozrzewnieniem, aby mu nie uczynić przykrości. A za chwilę poeta znów groźnie okiem toczy i śmierć zapowiada wrogom, i tak akuratnie zagra, że boki zrywać.

O, słodki, najmilszy człowieku”

 

Jan Kasprowicz w karykaturze Kazimierza Sichulskiego. Fotografia ze zbiorów na Harendzie.

rozwińzwiń

Bilans i sprawozdania finansowe za rok 2022

Uchwała nr 1/2023

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza

z dnia 20 maja 2023 roku

w sprawie bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2022

 

Na podstawie art. 28 pkt g) Statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza Zarząd Główny uchwala, co następuje:

§1

Zarząd Główny akceptuje rachunek zysków i strat za 2022 rok z kwotami: 257.292,02 zł po stronie przychodów i  192.656,75 zł po stronie kosztów.

§2

W oparciu o pozytywną opinię Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jan Kasprowicza Zarząd Główny zatwierdza bilans Stowarzyszenia za 2022 rok sporządzony w dniu 28.03.2023  roku z kwotami bilansowymi po stronie aktywów i pasywów w wysokości 843.575,18 zł (słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 18/100) oraz zyskiem w wysokości  64.635,27  zł. (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych 27/100)

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

SPTJK_Bilans_2022

SPTJK_Rachunek_Zyskow_i_Strat

SPTJK_SprawozdaNIED _fINASOWE

rozwińzwiń

Noc Muzeów 2023

Serdecznie zapraszamy Państwa w odwiedziny do MUZEUM JANA KASPROWICZA podczas Nocy Muzeów, w sobotę 20 maja 2023 r.
Wstęp wolny!
 
godz. 20:00 - 20:30
Zapalanie lampionów i świec w ogrodzie
 
godz. 20:30
otwarcie wystawy pt. "Ślady. Władysław Jarocki. Jacek Kogutek, Malarstwo - rzeźba” - Galeria obrazów Władysława Jarockiego
 
godz. 21:30 - 23:00
Oprowadzanie po Muzeum Jana Kasprowicza
rozwińzwiń

Ślady. Władysław Jarocki, Jacek Kogutek. Malarstwo. Rzeźba.

Sznowni Państwo. Informujemy, że przedłużyliśmy termin wystawy pt. "Ślady. Władysław Jarocki. Jacek Kogutek. Malarstwo - rzeżba" do dnia 30 września 2023 roku. Serdecznie zapraszamy do pracowni Władysława Jarockiego, która znajduje sie w Muzeum Jana Kasprowicza, Zakopane - Harenda 12 a
 
Do zobaczenia :)
Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza 
 
 
rozwińzwiń