Władze Stowarzyszenia

W dniu 19.10.2019 r. (XVII Walne Zgromadzenie) ukonstytuowały się władze:

 

Zarząd Główny

Prezes – Piotr Kyc
Wiceprezes – Jolanta Maćkowiak-Piasecka
Wiceprezes – Karol Jaworski
Sekretarz – Beata Denis-Jastrzębska
Skarbnik – Dorota Drewniacka 
Członek – Anna Podstawka 
Członek – Roland Dąbrowski

Główna Komisja Rewizyjna

Katarzyna Chruściel
Łucja Kapralska
Anna Kasieczka
Paweł Suwalski

Sąd Koleżeński

Anna Aulak
Marian Piasecki
Melania Pitucha