Statut prawny

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza po zmianach uchwalonych na Walnym Zjeździe w dniu 1 października 2006 roku - tekst jednolity.

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, CHARAKTER PRAWNY.

art. 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza "

art. 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest dom Jana Kasprowicza na Harendzie w Zakopanem, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

art. 3
1. Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków i honorowym pełnieniu funkcji we władzach.
3. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem etatowym nie może być członek władz Stowarzyszenia.

art. 4
Stowarzyszenie ma prawo zakładania oddziałów wg zasad organizacyjnych przewidzianych w niniejszym statucie.